NAMRD RACING vás zve na 21. ročník tradičního setkání majitelů a příznivců klasických anglických vozů MINI spojeného s orientační rally, dovednostními soutěžemi a doprovodným programem.

NAMRD RACING we are pleased to invite you to the 21st of traditional meeting for owners and fans of classic british MINI cars. Navigation rally, skills competition and companying program will be also part of this meeting.

Der NAMRD RACING erlauben Ihren zum 21. Jahrgang des traditionellen Treffens der Besitzer und Fans von classic MINI einzuladen, verbunden mit einer Rätselrally, Geschicklichkeitswettbewerben und einem Begleitprogramm.

MÍSTO SRAZU / PLACE OF EVENT / TREFFPUNKT

Hotel Dlouhé Stráně,
Loučná nad Desnou
A) Hlavní budova
Noc + Snídaně / Osoba
dospělý / 700 CZK
dítě 3-14 / 450CZK
Jednolůžkový pokoj
dospělý / 900 CZK

B) Horní budova
Noc + Snídaně / Osoba

dospělý / 490 CZK
dítě 3-14 / 300 CZK
Jednolůžkový pokoj
dospělý / 690 CZK
Snídaně formou švédských stolů

Startovné: 500,- CZK

Hotel Dlouhé Stráně,
Loučná nad Desnou
A) Main Building
Night + Breakfast / Person
Adult / 700 CZK
Child 3-14 / 450 CZK
Jednolůžkový pokoj
dospělý / 900 CZK

B) Upper Building
Night + Breakfast / Person

Adult / 490 CZK
Child 3-14 / 300 CZK
Singleroom
Adult / 690 CZK

Starting fee: 20 EUR

Hotel Dlouhé Stráně,
Loučná nad Desnou
A) Main Building
Nacht + Frühstück / Person
Erwachsener / 700 CZK
Kind 3-14 / 450 CZK
Einzelzimmer
Erwachsener / 900 CZK

B) Upper Building
Nacht + Frühstück / Person
Erwachsener / 490 CZK
Kind 3-14 / 300 CZK
Einzelzimmer
Erwachsener / 690 CZK

Startgeld: 20 EUR

PROGRAM SRAZU / SCHEDULE OF EVENT / PROGRAMMEREIGNIS

 • 28.9.2018
 • 12:00-17:30
 • 18:00
 • 20:00
 • ­.
 • 29.9.­2018
 • 8:00-9:30
 • 10:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 21:00
 • 22:00
 • ­.
 • 30.9.2018
 • registrace
 • večeře, volná zábava
 • start noční hry
 • ­.
 • registrace
 • start hlavní rally
 • cíl rally, epilog
 • večeře
 • vyhlášení vítězů
 • afterparty
 • ­.
 • volný program
 • registration
 • dinner, free program
 • start of nigh game
 • ­.
 • registration
 • start of rally
 • end of rally
 • dinner
 • results of rally
 • afterparty
 • ­.
 • free program
 • Registrierung
 • Abendmahl
 • Start der Nacht-Spiel
 • ­.
 • Registrierung
 • Start der Haupt-Rallye
 • Ziel der Rallye, Epilog
 • Abendmahl
 • Siegerehrung
 • Afterparty
 • ­.
 • Freies Programm

Rally bude v duchu THE ITALIAN JOB. Půjde o kooperaci 3 vozů v jednom týmu. Bodování bude týmové a individuální. Najděte si své týmové kolegy již dnes = SLOŽTE SI SVŮJ TÝM

Propustnost traťě bude 90 vozů. Registrace bude uzavřena pro maximálně 66 vozů Classic Mini a 24 New Mini. V případě neobsazení mají přednost posádky klasických mini.

Budou pro vás připraveny tři individuální tratě rally v nádherném prostředí Jeseníků. Užijete si téměř 30 km “alpských”serpentin na silnici I/44 jih na červenohorské sedlo.

The rally will be in the spirit of THE ITALIAN JOB. There is a cooperation of 3 cars in one team. Scoring will be as a team and also individual. Find your teammates today = CREATE YOUR TEAM

Track capacity will be 90 cars. Registration will be closed to a maximum of 66 Classic Minis and 24 New Minis. In the case of unoccupied, the crews of the Classic Minis are preferred.

3 individual rally tracks will be prepared for you in the beautiful setting of the Jeseníky Mountains. You will enjoy almost 30 km of „alpine“ serpentines on the I/44 south road on the Red Mountain saddle.

Die Rallye wird im Geiste von THE ITALIAN JOB sein. Es gibt eine Zusammenarbeit von 3 Autos in einem Team. Scoring wird als Team und auch individuell sein. Finden Sie Ihre Teamkollegen heute = ERSTELLEN SIE IHR TEAM

Track Kapazität wird 90 Autos sein. Die Registrierung wird auf maximal 66 Classic Minis und 24 New Minis geschlossen. Im unbesetzten Zustand werden die Mannschaften der Classic Minis bevorzugt.

In der wunderschönen Umgebung des Jeseníky-Gebirges werden 3 individuelle Rallyestrecken für Sie vorbereitet. Sie werden fast 30 km „alpine“ serpentinen auf der I / 44 South Road auf dem Red Mountain Sattel genießen.