VELKÉ DÍKY / BIG UP / VIELEN DANK

Děkujeme všem našim partnerům za podporu na této akci. Děkujeme všem sponzorům a všem kteří jakoukoliv měrou přispěli ke konání letošního ročníku.

We thank all our partners for their support in this event. We thank all our sponsors and everyone who contributed to the extent of any action this year.

Wir danken allen unseren Partnern für ihre Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Wir danken allen unseren Sponsoren und allen, die vom Umfang der Maßnahmen in diesem Jahr beigetragen

SPONZOŘI LETOŠNÍHO ROČNÍKU / MAIN SPONSORS & PARTNERS